Stichting Roefeldag Gemert-Bakel

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel, gevestigd aan Valeriusstraat 33 te Gemert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.roefeldaggemert-bakel.nl

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel
Valeriusstraat 33
5421 TR Gemert
Tel: 06 48 62 48 77

Peter van de Sande is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Roefeldag Gemert-Bakel
Hij is te bereiken via ..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan de Roefeldag en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Anonieme foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De Roefeldag is een evenement voor kinderen van de basisschool. Kinderen kunnen groepsgewijs, edoch anoniem voorkomen op fotomateriaal. Foto’s waarop uw kind zichtbaar is worden op uw verzoek binnen een termijn van maximaal 4 weken van de website verwijderd.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via RoefeldagGemert-Bakel@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Roefeldag Gemert-Bakel) tussen zit.

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

E-mail, voor het verzenden van contactinformatie

Backup software voor het herstellen van de website bij fouten en kwetsbaarheden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Fotomateriaal:
– Personalia: naamloos
– Bewaartermijn: 4 jaar
– Reden: Aankleding van de website

E-mails via Contactformulier:
– Personalia: naam, e-mailadres
– Bewaartermijn: een maand
– Reden: Om contact te kunnen leggen met de verzender

* E-mailberichten worden niet opgeslagen in een online database

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Periodiek wordt een back-up van de website opgeslagen door de webmaster.
Backups worden maximaal één jaar bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Roefeldag Gemert-Bakel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies: Google Analytics

Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 30 min

Naam: _utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: wanneer sessie eindigt

Naam: _utmt
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 60 min

Naam: _utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 mnd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Roefeldag Gemert-Bakel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar RoefeldagGemert-Bakel@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Roefeldag Gemert-Bakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via RoefeldagGemert-Bakel@live.nl