06 48 62 48 77

Bedrijven

Artikelindex

Kinderen warm maken voor uw vak

Kinderen van nu zijn de toekomst van uw bedrijf.

WAT BETEKENT ROEFELEN OP UW BEDRIJF?
Op de Roefeldag bezoeken de kinderen (in kleine groepjes en onder begeleiding van een volwassene) ongeveer 4 bedrijven in Gemert-Bakel. Tijdens dit bezoek van een half of een heel uur krijgen de kinderen bijvoorbeeld een rondleiding en mogen ze ook deelnemen aan enkele activiteiten. Denk hierbij aan het maken van een bloemstukje bij de bloemist of het bakken van een broodje bij de bakker.

WAAROM ROEFELEN?
Door het bezoeken van bedrijven krijgen kinderen de mogelijkheid zich een beter beeld te vormen over wat bepaalde beroepen precies inhouden en of deze beroepen hen aanspreken. Op deze manier worden de kinderen op een speelde manier geprikkeld zich al een klein beetje bezig te houden met hun toekomst.

UW AANDEEL IN HET ROEFELEN
Uiteraard kan de Roefeldag alleen bestaan als bedrijven (hiermee bedoelen wij ook instellingen, verenigingen, brandweerkazernes etc.) hun medewerking verlenen en gastvrij hun deuren open willen zetten. Door kinderen een kijkje in uw keuken te gunnen, investeert u letterlijk in de jeugd en draagt u bij aan de vorming van hun toekomst.
Bekijk uw bedrijf, instelling of vereniging eens met kinderogen en u vindt zeker mogelijkheden om kinderen actief te laten deelnemen.

DEELNAME
In maart worden 175 bedrijven aangeschreven en worden door een groepje vrijwilligers al deze bedrijven gebeld vanuit een kantoor beschikbaar gesteld door Kingspan Unidek. 

ROEFELCUP
U doet mee aan de Roefeldag op 4 juni! Wij garanderen u: dat wordt een leuke dag! Het kan zijn dat u tijd gevonden heeft om één groepje te ontvangen, maar misschien heeft u wel de kans om de hele dag de deuren voor deze enthousiaste groep 8ers open te zetten. Voor elk groepje dat u ontvangt krijgt u van ons een waarderingsformulier. U wordt gevraagd om elk groepje op twee aspecten een cijfer te geven: namelijk in welke mate is het groepje geïnteresseerd, en hoe is het gedrag van het groepje. De school die gemiddeld het hoogste punt haalt, wint de Roefelcup. 

Wij bedanken onze sponsors...