06 48 62 48 77

apr 07
door Redactie
Laatst bijgewerkt: 07 april 2020

Een paar weken geleden hebben we u geïnformeerd i.v.m. de aankomende Roefeldag op donderdag 4 juni 2020. We hebben toen aangegeven dat we na 6 april 2020 verdere besluiten zouden nemen omtrent het wel of niet door laten gaan van deze dag.

Helaas hebben we moeten besluiten dat de Roefeldag op donderdag 4 juni 2020 niet door zal gaan. We beseffen dat veel ondernemers andere zaken aan hun hoofd hebben en nu niet de benodigde aandacht kunnen besteden aan de Roefeldag. Bovendien is het voor scholen ook moeilijk in te schatten hoe de rest van het schooljaar zal gaan verlopen. 

We hopen op een mooie Roefeldag in 2021. Graag nemen we t.z.t. weer contact met de bedrijven en scholen op.

Voor nu wensen we iedereen een goede gezondheid en sterkte voor de tijd die nog komen gaat.

mrt 18
door Redactie
Laatst bijgewerkt: 18 maart 2020

Onlangs zijn bedrijven per mail ingelicht over de start van de bel-actie voor deelname aan de Roefeldag die we vanaf 18 maart zouden starten. 

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we besloten dit nu niet te doen, er zijn andere prioriteiten op dit moment.

Als Roefelcomité hebben we dan ook de keuze gemaakt om de organisatie van deze dag op te schorten. Na 6 april 2020 nemen we verdere besluiten hieromtrent. Vanzelfsprekend zullen we u hierover informeren.

Wij bedanken onze sponsors...